WEBCON BPS

WEBCON BPS to platforma low-code do automatyzacji procesów biznesowych. dla Microsoft Share Point, o365 i innych. Autorski silnik stanowy workflow, formularze działające w oparciu o modelowanie, potężny silnik reguł biznesowych, zaawansowane możliwości integracji i szeroka gama wbudowanych funkcji mogą zaspokoić tysiące zróżnicowanych potrzeb biznesowych. Rewolucyjna technologia InstantChange™ radykalnie zmienia proces dostarczania aplikacji biznesowych oraz ich modyfikację poprzez skrócenie czasu i zmniejszenie ryzyka projektowego do minimum.

 1. Czemu WEBCON BPS

WEBCON BPS Czemu?

Tworzenie rozwiązań usprawniających procesy – od wspierających po krytyczne – z WEBCON BPS odbywa się to w sposób zwinny i iteracyjny. W dobie cyfrowej transformacji zdecydowanie ułatwia to organizacjom zdobycie przewagi konkurencyjnej i utrzymanie pozycji lidera rynku.
 • Budowanie aplikacji bez kodowania – brak kodu to łatwy rozwój aplikacji – nawet wtedy kiedy trzeba zmierzyć się z rotacją w zespole
 • Zarządzanie zadaniami z wykorzystaniem znanego i przystępnego interfejsu, także w aplikacji mobilnej oraz przy użyciu narzędzi osobistej produktywności (Outlook i Word)
 • Szybki czas dostarczenia i niskie koszty budowy aplikacji przy jednoczesnym rozwijaniu już istniejących
 • Jedna wszechstronna platforma aplikacyjna umożliwiająca szybkie dostarczanie aplikacji biznesowych
 • Jedno cyfrowe środowisko pracy, które gromadzi wszystkie zadania wraz z informacjami potrzebnymi do ich wykonania
 • Jedno narzędzie dzięki któremu można skutecznie realizować strategię firmy i wdrażać najlepsze praktyki
 • Integracje ze wszystkimi cyfrowymi systemami – Automatycznie uruchamiane obiegi w oparciu o zdarzenia w zewnętrznych rozwiązaniach. Wykorzystujemy dane zgromadzone w systemach ERP, CRM, Share Point i innych źródłach, korzystając z web-serwisów i zapytań SQL
 • Silnik Reguł Biznesowych – kontrolowanie aplikacji i ich zachowań za pomocą reguł biznesowych, łatwa modyfikacja na bieżąco, łatwość zarządzania zmianami

WEBCON BPS JEDNA PLATFORMA – DZIESIĄTKI APLIKACJI (przykładowe obszary zastosowania)

PROCESY SPRZEDAŻOWE I MARKETINGOWE:
 • Zarządzanie relacjami z klientami (CRM)
 • Automatyzacja procesów marketingowych
 • Akceptacja i publikacja treści
 • Obsługa kampanii news-letterowych i mailingowych
 • Publikacje w mediach społecznościowych
 • Planowanie wydarzeń i działania po wydarzeniu
 • Obsługa procesu zakupowego
 • Rozliczanie wydatków
PROCESY OPERACYJNE:
 • Obsługa korespondencji i spraw
 • Repozytorium dokumentów i DMS
 • Opracowywanie i akceptacja umów
 • Zarządzanie procedurami ISO
 • Zarządzanie jakością i audytami
 • Zgłaszanie innowacji Lean/Six Sigma
 • Zarządzanie cyklem życia produktu
 • Zarządzanie reklamacjami i zwrotami
 • Zarządzanie flotą
PROCESY FINANSOWE:
 • Budżetowanie, planowanie inwestycji, zgłaszanie zapotrzebowania na zakupy
 • Przetwarzanie RFI, RFP, zamówień oraz obsługa przetargów
 • Akceptacja faktur kosztowych
 • Automatyzacja obsługi faktur
 • Akceptacja płatności
 • Zarządzanie limitami kredytowymi
 • Zarządzanie podwykonawcami
 • Autoryzacja dostawców
 • Akceptacja i zwrot kosztów delegacji
 • Procesy windykacyjne
PROCESY KADROWE
 • Rejestracja obecności
 • Obsługa cyklu zatrudnienia pracownika
 • Obsługa wniosków urlopowych
 • Obsługa ocen okresowych pracowników
 • Obsługa zezwoleń na pracę w warunkach
 • specjalnych
 • Akceptacja dodatków i bonusów pracowniczych
 • oraz podarunków
 • Obsługa planów emerytalnych
 • Zarządzanie pracownikami zdalnymi

WEBCON DIGITAL DESKTOP – Intuicyjny portal użytkownika pełni funkcjonalność cyfrowego biurka

WEBCON DIGITAL DESKTOP
WEBCON DIGITAL DESKTOP

Gromadząc w jednym miejscu wszystkie zadania użytkownika, a także dostępne dla niego aplikacje, obiegi dokumentów i zadań. Wszystko jest na wyciągnięcie ręki, czy to w przeglądarce internetowej, za pośrednictwem aplikacji mobilnej, poprzez Microsoft Teams, czy Outlook.

Główne zalety „cyfrowego biurka” to:

 • Przejrzysta, intuicyjna nawigacja
 • Ultraszybka wyszukiwarka
 • Natychmiastowy dostęp do raportów, zadań, dokumentów i ostatnich działań

Raporty dashboardy

System umożliwia tworzenie raportów tabelarycznych i wykresów prezentujących dane pochodzące z formularzy. Pozwala w prosty sposób tworzyć listy zadań i dokumentów, monitorować postęp procesów i związane z nimi wskaźniki efektywności (KPI) oraz wizualizować informacje w postaci wykresów – bezpośrednio na stronach i witrynach intranetu. Użytkownicy mogą zapisywać swoje wariacje jako raporty osobiste.

Graficzny interfejs projektowania procesów

WEBCON BPS Designer Studio to zintegrowane, intuicyjne narzędzie „drag & drop” pozwalające klientom we własnym zakresie, nawet bez umiejętności programistycznych, skutecznie projektować i ulepszać procesy biznesowe, definiować ich kroki czy delegować zadania. Technologia InstantChange™ daje możliwość łatwego wprowadzania zmian w stworzonych i uruchomionych produkcyjnie obiegach i aplikacjach. Tym samym WEBCON BPS jest fundamentem zwinnego modelu dostarczania aplikacji wspieranego przez najnowocześniejsze podejście DevOps.
Graficzny interfejs projektowania procesów

Reguły biznesowe i logika aplikacji

Integracje z systemami zewnętrznymi

Logika aplikacji i workflow, warunkowe działanie pół i formularzy w WEBCON BPS mogą być definiowane bez konieczności kodowania, za pomocą intuicyjnego systemu drag and drop. To nie tylko znacznie szybszy sposób, ale także pozwalający na uzyskanie przejrzystości i jednolitości całego projektu. Ułatwia to znacznie wsparcie techniczne po wdrożeniu jak i zarządzanie zmianami.
Aplikacje tworzone przez naszych klientów za pomocą WEBCON BPS obsługują kompleksowo procesy obejmujące całe organizacje i wykorzystujące dane pochodzące z różnych systemów zewnętrznych. Integracja z systemami ERP, CRM czy hurtowniami danych jest możliwa przy użyciu web serwisów, bądź też dzięki bezpośredniej łączności z bazą danych WEBCON BPS. Tworzone w ten sposób modele danych mogą być następnie wykorzystane w aplikacjach. Nie zależnie od sposobu integracji WEBCON BPS wspiera tworzenie aplikacji poprzez przekierowanie danych do odpowiednich środowisk DEV – TEST – PROD.
 Integracje z systemami zewnętrznymi

Historia operacji użytkowników

System umożliwia audyt historii operacji każdego dokumentu (sprawy, elementu workflow) m.in. w zakresie:

 • Nowych wartości dodanych do formularza
 • Modyfikacji istniejących wartości formularza
 • Modyfikacji załączników
 • Wyboru ścieżek przejścia
 • Daty każdej zmiany
 • Konta AD z którego dokonano zmiany
 • Wszelakich napotkanych błędów

Dodatkowe funkcje historii operacji obejmują:

 • Przeglądanie historycznych wersji załączników
 • Przeglądanie formularza na dowolnym etapie obiegu
 • Przeglądanie szczegółów wykonywanych działań (np. czas wykonania danego działania, wywołanie akcji) – tylko dla użytkowników z uprawnieniami administracyjnymi.

WEBCON BPS Kontakt ISK Sp. z o.o.

2 + 3 =

ISK Sp. z o.o.
ul. Pułaskiego 2542-200Częstochowa

Tel. 34 361 10 20

Tel. 34 366 50 07

Fax. 34 390 65 82

e-mail: isk@isk.pl