Wdrożenia rozwiązań BI

Systemy BI to niezastąpione narzędzie dla kadry zarządzającej, pozwalające na przekształcenie rozproszonych danych w spójne i skonkretyzowane informacje. System BI ma za zadanie zinterpretować nasze zapytanie i udzielić odpowiedzi nawet, jeśli nie potrafimy precyzyjnie sformułować tego pytania. To jest istota inteligencji. Jednocześnie ma oszczędzać czas pracowników, obejmując działaniami całe przedsiębiorstwo, równocześnie dając możliwość szczegółowego raportowania i analiz w poszczególnych obszarach funkcjonowania firmy takich jak:

 • obszar finansów – bieżąca analiza wyniku finansowego, ocena wskaźników finansowych, monitorowanie stanu Cash flow
 • obszar sprzedaży – analiza wyników, ocena rentowności poszczególnych klientów, weryfikacja planu sprzedaży, analizy marketingowe
 • obszar zakupów i logistyki – ocena stanu zapasów magazynowych, usprawnienie gospodarki magazynowej, analiza procesów logistycznych
 • obszar HR 
 • obszar produkcji

Co oferujemy ?

 • zwiększenie wydajności przedsiębiorstwa oraz konkurencyjności,
 • optymalizację kosztów,
 • podniesienie efektywności,
 • usprawnienie dostępu do informacji i poprawę komunikacji,
 • analizę biznesową i techniczną,
 • model i projekt hurtowni danych i systemu analitycznego,
 • dostarczenie narzędzi informatycznych i sprzętu niezbędnego do wdrożenia BI,
 • instalację i konfigurację,
 • wdrożenie,
 • implementacje procesu zasilania danych,
 • szkolenia,
 • konsultacje,
 • opiekę nad systemem w fazie wdrożenia i w okresie po-wdrożeniowym,

Jakie może przynieść korzyści ?

 • dostrojenie procesów biznesowych i systemów zachodzących w przedsiębiorstwie,
 • zwiększenie sprzedaży,
 • poprawa obsługi klientów,
 • dostęp do kluczowych informacji ? pozwalających na bieżące monitorowanie problemów i możliwości firmy,
 • stała analiza procesów zachodzących w firmie,
 • sprawne tworzenie prognoz dla firmy,
 • łatwiejsze podejmowanie decyzji w obrębie przedsiębiorstwa,
 • wysoki stopień współpracy w obrębie firmy.

Chcesz wiedzieć więcej? Masz pytania?

Skontaktuj się z nami! Odpowiemy na pytania, doradzimy, przygotujemy ofertę.