Wdrożenia systemów ERP

Jednym z głównych działów naszej firmy jest dział wdrożeń systemów ERP. Wdrożenie systemu informatycznego to złożone przedsięwzięcie, a jego efekty mają bezpośredni wpływ na sprawność operacyjną przedsiębiorstwa. Dlatego ważne jest doświadczenie, oraz sprawdzona metodyka działania.

Naszym klientom polecamy systemy Comarch

Comarch ERP XL – to rozbudowany funkcjonalnie system klasy ERP, który charakteryzuje się elastyczną budową modułową. Funkcjonalności systemu zgrupowane są w kilkunastu współpracujących z sobą obszarach. Optymalna konfiguracja i ilość modułów dobierana jest na podstawie wnikliwej analizy potrzeb i specyfiki funkcjonowania firmy.
Wdrożenia składają się z zespołu prac organizacyjnych i decyzyjnych, które zmierzają do wprowadzenia danych operacyjnych i księgowych do systemu do zarządzania przedsiębiorstwem oraz obsługi tych danych według obowiązujących u Klienta procedur i rozwiązań prawnych. Wdrożenie systemu do zarządzania przedsiębiorstwem jest przedsięwzięciem złożonym. Jego sukces może zapewnić jedynie:

 • wysoka jakość zarządzania projektem,
 • wsparcie wdrożenia,
 • dobrze zaprojektowany plan działania osób odpowiedzialnych za wdrożenie.

Etap wdrożenia jest centralnym elementem całego przedsięwzięcia. Na podstawie wieloletniego doświadczenia w zakresie realizacji wdrożeń systemów do zarządzania przedsiębiorstwem tych małych i tych dużych, całe przedsięwzięcie dzielimy na następujące fazy:

 • Wstępne określenie potrzeb i wymagań klienta – analiza wymagań i oczekiwań stawianych systemowi przez użytkowników.
 • Szczegółowa definicja potrzeb biznesowych klienta (zakres raportowania, ewentualne punkty krytyczne w ramach standardowego oprogramowania i jego zmiany, potrzebne połączenia z innymi systemami informatycznymi). Efektem jest zbudowanie głównej koncepcji i planu wdrożenia.
 • Doradztwo i konsultacje związane z wyborem poszczególnych elementów systemu (platforma sprzętowo-systemowa, strategia wdrożenia, wybór modułów do wdrożenia w pierwszym etapie implementacji, wybór rozwiązań branżowych).
 • Projektowanie systemu. W fazie tej powstaje prototyp budowanego systemu (opracowanie procedur i instrukcji pracy, wzory dokumentów, przygotowanie stałych danych).
 • Oszacowanie wymaganej wydajności oraz wsparcie wyboru optymalnej architektury systemu (na przykład: jakie i ile serwerów aplikacyjnych i bazodanowych).
 • Instalacja i przygotowanie systemu do eksploatacji. W fazie tej głównymi zadaniami jest instalacja i konfiguracja środowiska sieciowego (sprzętu i oprogramowania), szkolenie użytkowników. Dokonywana jest również kontrola systemu pod względem spełniania założeń z wcześniejszych faz wdrażania systemu.
 • Przekazanie do eksploatacji i sama eksploatacja. Faza ta jest przejściem do normalnej eksploatacji zbudowanego systemu. W fazie tej praca systemu jest jednak w dalszym ciągu staranie monitorowana i kontrolowana pod kątem ewentualnych optymalizacji systemu w czasie jego działania.

Kolejnym etapem po zakończonym wdrożeniu są usługi powdrożeniowe, czyli:

 • Zarządzanie infrastrukturą techniczną
 • Opieka serwisowa nad zainstalowanym systemem do zarządzania przedsiębiorstwem

Na tym nie kończy się jednakże nasza współpraca z klientem. Poza usługami powdrożeniowymi utrzymujemy z klientami stały kontakt w celu informowania o nowościach pojawiających się do danego systemu. Proponujemy wtedy nowe rozwiązania do już istniejących oraz oferujemy wsparcie w procesie rozszerzania funkcjonalności używanego systemu. Polegają one na:

 • Pomocy w wyborze nowych modułów do wdrożenia oraz innych elementów związanych z systemem do zarządzania przedsiębiorstwem.
 • Wsparciu w procesie w wyborze strategii migracji do nowych wersji poszczególnych modułów (np: pomoc w określeniu które obecnie funkcjonujące moduły warto wymienić na te z nowszej wersji systemu, jakie będą z takiej zmiany zyski biznesowe dla organizacji oraz jakie będą całkowite koszty takiego procesu).
 • Instalacji nowych modułów, rozwiązań komplementarnych oraz interfejsów użytkownika.
 • Pomocy w wymianie wykorzystywanej platformy sprzętowo-programowej na nowszą, bardziej wydajną.

Chcesz wiedzieć więcej? Masz pytania?

Skontaktuj się z nami! Odpowiemy na pytania, doradzimy, przygotujemy ofertę.