Sugestie klientów korzystających z platformy eFaktury pozwalają nam wzbogacać funkcjonalność naszej aplikacji.

W najnowszej wersji aplikacji eFaktury pojawiły się kolejne ważne opcje:

  • możliwość eksportu faktur sprzedaży oraz korekt faktur sprzedaży do formatu „csv” oraz „xml”,
  • narzędzie do tworzenia szablonów eksportu („xml” oraz „csv”),
  • możliwość przypisania do wybranych kontrahentów szablonów eksportu – osobne dla
    faktur sprzedaży oraz korekt faktur sprzedaży (szablony można edytować oraz usuwać),
  • możliwość wysyłania plików (xml, csv, pdf) na serwer ftp klienta (definiowanie połączenia ftp na kartotece klienta).

Jeśli chcesz wiedzieć więcej? Napisz na efaktury@isk.pl