System magazynowy RapidWMS wspiera procesy zarządzania magazynem od przyjęcia poprzez lokalizację towaru, identyfikację jego dat przydatności, po proces związany z kompletacją i wydaniem.

Powodem wdrożenia systemu RapidWMS w „Jurajska” hurtownia było optymalizowanie procesów wydań ze względu na datę produkcji, partię towaru oraz datę przydatności – generowało to konieczność uporządkowania procesów związanych z wydaniem.

Specjalnie na potrzeby Jurajskiej system RapidWMS został wzbogacony o kolejne funkcjonalności.
W przypadku firm mających do czynienia z produktami spożywczymi kluczowe są daty produkcji oraz daty przydatności do spożycia. Przygotowaliśmy mechanizm tworzenia dynamicznych partii na potrzeby ich śledzenia. Dało to możliwość elastycznego zarządzania wydaniem związanym z datą przydatności do spożycia. Takie podejście do wydań zaowocowało stworzeniem mechanizmu dynamicznego tworzenia ścieżek kompletacyjnych.

W procesie przyjęcia dla towarów z terminem ważności krótszym niż średni termin przechowywania generowane są alerty i ostrzeżenia.
Zmodyfikowany został również proces inwentaryzacji – tak by obsługiwać daty towarów, wprowadziliśmy także wygodną obsługę towarów uszkodzonych i przeterminowanych lub niepełnowartościowych.
Wdrożenie RapidWMS pozwoliło na optymalizację pracy magazynu, zmniejszenie czasu potrzebnego na obsługę zleceń, zmniejszenie ilości pomyłek, optymalizację wydań ze względu na daty przydatności.

RapidWMS dla Jurajskiej

Chcesz wiedzieć więcej? Masz pytania?

Skontaktuj się z nami! Odpowiemy na pytania, doradzimy, przygotujemy ofertę.