Ministerstwo Finansów wprowadziło zmiany dotyczące przygotowywania i składania rocznych sprawozdań do Krajowego Rejestru Sądowego. (obowiązują od 1 października 2018roku). W celu wypełnienia obowiązku należy skorzystać z drogi elektronicznej. Zobowiązani do składania sprawozdań finansowych są przedsiębiorstwa prowadzące księgi rachunkowe oraz te podmioty, które wybrały ten sposób ewidencjonowanie działalności gospodarczej.

W odpowiedzi na te potrzeby Comarch planuje trzy etapowe wprowadzanie aplikacji:

1. Ostatni tydzień grudnia 2018 – pojawi się pierwsza wersja aplikacji, w której od podstaw można stworzyć plik XML w postaci wymagalnej przez MF. Dane liczbowe będzie trzeba wprowadzać do formularza ręcznie. W tym pierwszym etapie odbiorcami zostaną firmy, które nie posiadają systemu Comarch ERP lub zamierzają składać sprawozdanie przed uaktualnieniem wersji oprogramowania.

2. Styczeń 2019 – nastąpi integracja z systemami Comarch ERP XL, Comarch ERP Altum oraz Comarch ERP Optima. Aplikacja będzie w pełni pracować na bazie danych systemu ERP oraz usprawni wypełnianie sprawozdania przez zaczytanie zestawień. Niektóre informacje nadal będzie można wprowadzać ręcznie. Dane z aplikacji e-Sprawozdanie będzie można wydrukować.

3. Do marca 2019 – dodanie kolejnych elementów:

  • zarządzanie wieloma podpisami elektronicznymi pod sprawozdaniem,
  • repozytorium dokumentów (paczek sprawozdawczych), dotyczących sprawozdania finansowego za dany rok (sprawozdanie z działalności, opinia biegłego rewidenta),
  • szablon informacji dodatkowej, który będzie edytowalny i umożliwi zaciąganie aktualnych danych z kont księgowych.

Aplikacja umożliwia dostęp do sprawozdań z lat poprzednich oraz przygotowanie sprawozdania w oparciu o rok poprzedni.

Klienci systemów Comarch ERP mogą liczyć na funkcjonalności, które pomogą przygotować roczne sprawozdanie finansowe już w styczniu 2019 roku.