ISK - Systemy wspomagające zarządzanie, Oprogramowanie dla firm

Techniczne IT

W tym zakresie oferujemy głównie usługi projektowe i realizacyjne.

Sprzedaż sprzętu czy też oprogramowania systemowego ma miejsce jedynie w tych projektach, w których jest to niezbędny element przyjętych rozwiązań.

Przykładowe pozycje oferty:


Analiza i definiowanie wymagań systemowo-sprzętowych dla rozwiązań informatycznych

Co oferujemy ? określenie funkcjonalności systemów, zdefiniowanie funkcjonalności przez użytkowników, analizę wymagań ilościowych i jakościowych pod...

więcej »


Zarządzenie licencjami

Czym jest zarządzanie licencjami? Zarządzanie licencjami to przede wszystkim  inwentaryzacja i monitorowanie oprogramowania , za pomocą którego możemy...

więcej »


Audyty legalności oprogramowania

Czym jest audyt? Audyt i zarządzanie oprogramowaniem to usługa polegająca na  analizie oprogramowania w firmach klientów, uporządkowaniu licencji i wdrożeniu...

więcej »


Bezpieczeństwo danych

Celem polityki bezpieczeństwa, jest opracowanie, wdrożenie procedur i narzędzi niezbędnych dla zapewnienia właściwej ochrony informacji, sprzętu i oprogramowania....

więcej »


Statlook - program do zarządzania infrastruktura IT oraz wydajnością personelu

Statlook to profesjonalny program do zarządzania infrastrukturą IT oraz wydajnością personelu. Kontrola aktywności pracowników oraz ewidencja czasu pracy, pozwala na...

więcej »